Projekty naukowe

Obecnie biorę udział w 3 interdyscyplinarnych projektach naukowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Wszystkie skupione są wokół nowej gałęzi medycyny zwanej chirurgią regeneracyjną, która wykorzystuje inżynierię, biologię molekularną i medycynę w celu wytwarzania tkanek potrzebnych do rekonstrukcji ubytków różnych części ciała.

Bioimplant

Bioimplant – to nowatorski projekt łączący osiągnięcia współczesnej chirurgii rekonstrukcyjnej, medycyny regeneracyjnej oraz biotechnologii  z nowoczesnymi technikami obrazowania i druku 3D.  Jego celem jest wytworzenie drogą inżynierii tkankowej kości, która powstanie na bazie polimerowego rusztowania wydrukowanego w technologii 3D. Kształt i wielkość tego rusztowania zostaną ocenione przedoperacyjnie na podstawie trójwymiarowej symulacji ubytku. 

Powstałe w ten sposób rusztowanie „na miarę” w warunkach laboratoryjnych zasiedlane jest tłuszczowymi komórkami macierzystymi, które przyspieszą tworzenie się tkanki kostnej po wszczepieniu w miejsce ubytku. Wytworzona w ten sposób kość nie będzie się różniła od pozostałych kości i znajdzie zastosowanie głównie u pacjentów onkologicznych, u których wraz z nowotworem często usuwa się rozległe fragmenty kości. Wykonawcami projektu są naukowcy z Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej.  Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Nano4nerve

Nano4nerve - celem projektu jest wytworzenie tzw. conduitu nerwu, czyli alternatywy dla obecnie stosowanych w chirurgii rekonstrukcyjnej przeszczepów nerwu. Obecnie stosowane metody polegają na pobraniu nerwu z innej okolicy, co skutkuje upośledzeniem czucia. Rozwiązaniem tego problemu będą wytworzone z nanowłókien przy pomocy nowoczesnej technologii elektroprzędzenia conduity, które po zasiedlaniu ich tłuszczowymi komórkami macierzystymi zostaną dodatkowo poddane stymulacji prądem elektrycznym. 

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Opus i realizowany we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i Zakładem Inżynierii Komórkowej Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie.  

MentorEye

MentorEye – projekt zakłada stworzenie niezwykle precyzyjnej i skutecznej metody usuwania nowotworów opartej na nawigacji chirurgicznej i znakowaniu tkanki nowotworowej przy użyciu wektorów wirusowych. Dzięki tej metodzie możliwa będzie zarówno poprawa skuteczności leczenia nowotworów jak i minimalizacja efektów ubocznych leczenia onkologicznego.  

Finansowanie projektu pochodzi z programu Strategmed, którego celem jest wspieranie strategicznych dla rozwoju medycyny badań naukowych w kraju. W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą wiodące ośrodki naukowe w Polsce takie jak Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, a także inwestorzy prywatni: Grupa Adamed, Neuro Device Group, Le Loch Healthcare.