Przypadek 1

Plastyka powłok brzusznych (Abdominoplasty)

PRZED ZABIEGIEM

Tomasz Dębski - chirurg plastyczny

PO ZABIEGU

Tomasz Dębski - chirurg plastyczny